Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
Rotator
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Aktuality
 • News
 • Month
 • Week
 • Most read in
 • Newest
Vybrané Publikacie na Home
Štatistická ročenka regiónov Slovenska/Regional Statistical Yearbook of Slovakia

Regional Statistical Yearbook of Slovakia 2013

Publication provides rich information source about regions of Slovakia. Data is processed in recent five-year period and allows to monitor economic...

Pohľad na regióny Slovenska 2008-2012 / Sight of the Regions of Slovakia 2008-2012

Sight of the Regions of Slovakia 2008-2012

The publication provides the comprehensive characteristics about Slovakia and the statistical information presented by means of the tables,...

Slovensko v EÚ 2014 - Zdravie / Slovakia in the EU 2014 - Healt

Slovakia in the EU 2014 - Healt

Information and PR publication, which on the basis of selected statistical indicators through graphs and maps in year from 2001 to 2012 characterises.

Grafy
 • GDP growth rate

Constant prices, year-on-year change

GDP growth rate
 • Unemployment

Labour Force Survey

Unemployment
 • Inflation rate

Year-on-year change, calculated from consumer prices

Inflation rate
 • Foreign trade
Kľúčové ukazovatele
 • Key indicators
Latest economic data
Kalendár udalostí homePage
 • Event calendar
September 2014
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2

02.09.2014

- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 34. týždeň 2014

3

03.09.2014

- Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júli 2014
- Finančné hospodárenie korporácií v 2. štvrťroku 2014
- Tvorba hrubého kapitálu v 2. štvrťroku 2014
- Výstavba bytov v 2. štvrťroku 2014
- Hrubý domáci produkt v 2. štvrťroku 2014
- Zamestnanosť v 2. štvrťroku 2014
- Priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva v 2. štvrťroku 2014
- Nezamestnanosť v 2. štvrťroku 2014

4
5

05.09.2014

- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 35. týždeň 2014

6
7
8

08.09.2014

- Podrobné údaje zahraničného obchodu za január až jún 2014
- Vývoj zahraničného obchodu v júli a za sedem mesiacov roka 2014

9
10
11

11.09.2014

- Stavebná produkcia v júli 2014
- Priemyselná produkcia v júli 2014
- Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v júli 2014
- Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júli 2014

12

12.09.2014

- Vývoj jadrovej a čistej inflácie v auguste 2014
- Vývoj spotrebiteľských cien v auguste 2014
- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 36. týždeň 2014

13
14
15
16

16.09.2014

- Nové objednávky v priemysle v júli 2014

17

17.09.2014

- Vývoj hospodárstva SR v júli a za sedem mesiacov roka 2014
- Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v auguste 2014

18
19

19.09.2014

- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 37. týždeň 2014
- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 37. týždeň 2014

20
21
22
23
24
25
26

26.09.2014

- Vývoj cien vo výrobnej sfére v auguste 2014
- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 38. týždeň 2014

27
28
29

29.09.2014

- Indikátor ekonomického sentimentu v septembri 2014
- Konjunkturálny prieskum v priemysle v septembri 2014
- Konjunkturálny prieskum v službách v septembri 2014
- Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v septembri 2014
- Konjunkturálny prieskum v obchode v septembri 2014
- Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v septembri 2014

30
1
2
3
4
5
Dolný banner na homePage
/wps/portal/ext/home Štatistický úrad SR - Home Z6_Q7I8BB1A08NRE0ITAPGRJ41045 /Štatistický úrad SR - Home /Štatistický úrad SR - Home